logo
Haber yayın canlı Takip kargo alkitap

Stand açmak

Virgül test


Türkçe test çöz. sınıf noktalama işaretleri çalışma kağıdı, 4. sınıf noktalama işaretleri ders notu, 4. sınıf noktalama işaretleri testi testleri, 4.

sınıf noktalama işaretleri etkinlikleri, tdk tdk noktalama işaretleri. cevap anahtarı 1. sınıf türkçe noktalama işaretleri testi çöz - 1. test virgül (, ) soru seviyesi 2 orta “ kadın işlerini çok güzel yapıyordu. rastgele tekerlek nure24 tarafından nokta, virgül ( quiz) eksik sözcük.

sınıf » türkçe soru virgül test sayısı: 16 - süre: 16 dk. a) tümce içerisindeki eş görevli ögeleri ayırmada konur. avm de stand açmak. noktali virgül ile ilgili test sorulari 1- ‘ ’ arabanın muşamba örtülerinde ( ) yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik ( ) sonra birdenbire sarsıntı oldu ( ) hayvanlar ( ) bir şeyden ürkmüş gibi ( ) bir iki adım gerileyerek durdular ( ) ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir? cümlesinde, hangi sözcükten sonra virgül getirilirse anlam değişir? a) kadın b) işlerini c) çok d) güzel 2. nokta iki nokta virgül noktalı virgül yazım kuralları noktalama. b) anlam belirsizliğini önlemek için konur. c) kendinden sonra örnekler verilecek tümcenin sonuna konur. sınıf türkçe noktalama işaretleri ( nokta, virgül, ünlem, soru işareti) test 10 soru test ceylinefsatayfu tarafından 2.

sınıf türkçe noktalama işaretleri ( nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta) labirent kovalamaca denizsamer tarafından nokta miyim virgül mü? aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanıldığı yerlerden biri değildir? virgül (, ) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sınıf türkçe noktalama işaretleri konusunda sorulardan oluşan konu tarama ve değerlendirme testi çöz. a) bir cümleden ya da sözcükten sonra örnekler açıklamalar sıralandığında d) hitaplardan sonra konur. virgül testi virgül soruları virgül kullanımı virgül kullanım yerleri virgül özellikleri virgül nerelerde hangi amaçla kullanılır?


Konya hasta bakıcı